น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร

รูป 1 น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร

ทำการทดลอง น้ำและน้ำมัน

อุปกรณ์

  • น้ำเปล่า
  • น้ำมัน
  • สีผสมอาหาร
  • ขวดแก้วสองขวด ขนาดเท่ากัน
  • การ์ด

วิธีทำ

  1. เทน้ำมันใส่ขวดแก้ว
  2. ใส่สีผสมอาหาร พร้อมเทน้ำสีลงขวดแก้ว
  3. จากนั้นนำแผ่นการ์ดปิดฝาขวดน้ำมัน แล้วนำว่าคว่ำลงบนน้ำ … สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น
  4. ทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง
  5. เปลี่ยนจากน้ำมันคว่ำลงเป็นน้ำคว่ำลงแทน น้ำมันอยู่ด้านล่าง … สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น

บันทึกผล และหาคำตอบค่ะ

คลิปทดลอง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไรรูป 3 น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไรรูป 4 น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไรรูป 5 น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไรรูป 6 น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไรรูป 7 น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน