ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด

รูป 1 ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด

ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูดน้ำ

อุปกรณ์

  • หลอดดูด
  • กรรไกร
  • ไม้บรรทัด
  • สก็อตเทป

วิธีทำ

  1. นำหลอดดูด มาตัดเป็นท่อนๆ ความยาวเรียงจากน้อยไปมาก (ห่างกันประมาณ 2 ซม.)
  2. นำหลอดมาติดกันด้วยสก็อตเทป

นำมาเป่าเล่นเป็นเพลง สนุกๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูดรูป 3 ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูดรูป 4 ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูดรูป 5 ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูดรูป 6 ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูดรูป 7 ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน