ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี…

รูป 1 ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี…

การทดลอง สีผสมอาหาร กับนม และน้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์

  • น้ำยาทำความสะอาด DAWN
  • นม
  • สีผสมอาหาร
  • คอตตอนบัต
  • จาน

วิธีทำ

  1. นำนมเทใส่จาน
  2. หยดสีผสมอาหารลงไปในนม
  3. จากนั้นใช้คอตตอนบัต จุ่มน้ำยาทำความสะอาด DAWN
  4. สังเกตการเปลี่ยนแปลง

จะสังเกตได้ว่า สีผสมอาหาร จะแยกตัวออกจากคอตตอนบัต ย้ายไปอยู่ที่ขอบจาน… (ลองทำการทดลองกับน้ำ ได้ผลการทดลองเดียวกัน)

คลิปทดลอง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี…รูป 3 ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี…รูป 4 ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี…รูป 5 ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี…รูป 6 ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี…รูป 7 ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี…

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน