ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมด

รูป 1 ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมด

ไอเดียทำสอบถ่าน ถ่านอ่อนหรือถ่านเต็มก้อน

อุปกรณ์

  • ถ่านอ่อน ถ่านเต็ม

วิธีทดลอง

  1. วางก้อนถ่านลงบนโต๊ะในแนวตั้ง
  2. ยกถ่านขึ้นวางถ่านลงในแนวตั้ง ถ้าถ่านอ่อน ก้อนถ่านจะล้ม ถ้าถ่านเต็ม ก้อนถ่านจะตั้ง ไม่ล้ม

ลองนำไปเล่นกันนะคะ

คลิปวีดีโอ ทดลองสนุกๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมดรูป 3 ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน