ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี

รูป 1 ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี

ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ

อุปกรณ์

  • ถุงซิปล็อค
  • น้ำ
  • ดินสอ

วิธีทำ

  1. ใส่น้ำลงไปในถุงซิปล็อค
  2. เจาะรูข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งด้วยดินสอ
  3. ทำหลายๆอัน
  4. จากนั้นดึงออก

นำข้อคิด ข้อสังเกตที่ได้ จากการทดลองนี้มาคุยกัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสีรูป 3 ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสีรูป 4 ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน