ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)

รูป 1 ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)

ไอเดียสื่อการสอน ต้นไม้กินแมลง (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)

อุปกรณ์

  • ต้นไม้กินแมลง (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)
  • แมลง
  • คีม

วิธีทำ

  1. นำต้นไม้กินแมลง (กาบหอยแครง Venus Fly Trap) ใส่แมลงที่ตายแล้วลงไป
  2. ขยับคีมเล็กน้อย ดอกจากต้นกินแมลงจะหุบทันที เพื่อกักไม่ให้แมลงบินหนีไป
  3. ลองใช้แต่คีม สังเกตว่าบริเวณไหน ทำให้กลีบใบไม้หรือดอกไม้กินแมลงหุบ

สื่อการสอนง่ายๆ ลองนำไปทดลองเล่นๆนะคะ

คลิปสอนทำการทดลอง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)รูป 3 ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)รูป 4 ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)รูป 5 ต้นไม้กินแมลง สังเกตการปิดใบ (กาบหอยแครง Venus Fly Trap)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน