ตัดขวดแก้ว จากเชือกแช่น้ำมัน

รูป 1 ตัดขวดแก้ว จากเชือกแช่น้ำมัน

ตัดขวดแก้ว จากเชือก

อุปกรณ์

  • ขวดแก้ว
  • เชือก
  • น้ำมันก๊าด
  • น้ำเปล่า
  • กระดาษขัดขวด

วิธีทำ

  1. นำเชือกแช่น้ำมันก๊าด หรือน้ำมัน
  2. นำมาพันรอบขวด
  3. นำไฟมาลดให้ทั่วเชือก หมุนขวดไปมา
  4. นำขวดไปโดนน้ำ ขวดแก้วจะแยกออกจากกันเป็นสองส่วน
  5. ขัดปากขวดแก้วให้เรียบเนียน

นำไปทำเป็นแจกันใส่ของสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตัดขวดแก้ว จากเชือกแช่น้ำมันรูป 3 ตัดขวดแก้ว จากเชือกแช่น้ำมันรูป 4 ตัดขวดแก้ว จากเชือกแช่น้ำมันรูป 5 ตัดขวดแก้ว จากเชือกแช่น้ำมันรูป 6 ตัดขวดแก้ว จากเชือกแช่น้ำมัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน