ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง

รูป 1 ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง

ตกแต่งบ่อบัว สวยๆ

อุปกรณ์

  • กระถาง สำหรับปลูกบ่อบัว
  • สังกะสี
  • ดิน
  • น้ำ
  • ต้นไม้ที่ปลูกในน้ำ
  • ต้นบัว

วิธีทำ

  1. นำกระถางใหญ่ๆ ใส่แผ่นสังกะสีลงไป ทำเป็นแผ่นงอๆ ด้านในกระถาง (กันดินออก) ใส่ดินลงไป
  2. จากนั้นใส่น้ำ
  3. ปลูกต้นไม้ ใช้ดินเยอะ ด้านบนแผ่นสังกะสี
  4. ปลูกบัวลงไป บนพื้นที่ด้านนอก ที่เว้นช่วงไว้

ประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งสวนสวย ในกระถางรูป 3 ตกแต่งสวนสวย ในกระถางรูป 4 ตกแต่งสวนสวย ในกระถาง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน