กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน

รูป 1 กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน

สื่อการสนุกๆ ตึกทำจากสีเทียน

อุปกรณ์

  • กระดาษลัง
  • สีเทียน
  • กาว

วิธีเล่น

  1. นำกระดาษลังแผ่นเล็กๆ นำมาทำเป็นฐานตึก
  2. ให้จำนวนสีเทียนเท่าๆกัน
  3. นำสีเทียนไปต่อให้สูงที่สุด โดยใช้กาวเชื่อมติดเข้าด้วยกัน
  4. สูงที่สุดชนะ

พยายติดกาวที่กระดาษสีเทียนนะ เพราะเมื่อเล่นเสร็จแล้ว นำมาเปลี่ยนกระดาษที่หุ้มใหม่ได้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียนรูป 3 กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียนรูป 4 กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียนรูป 5 กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียนรูป 6 กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียนรูป 7 กิจกรรมสนุกๆ ตึกสูง ทำจากสีเทียน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน