กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษา

รูป 1 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษา
กิจกรรมทดลอง แม็กเน็ต สนุกๆ

อุปกรณ์

  • แม็กเน็ต (แม่เหล็ก)
  • อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ แบบดูดแม่เหล็ก กับไม่ดูดแม่เหล็ก
  • ถาดใส่ของ
  • กระดาษผลการทดลอง แบบเดา และ แบบทำการทดลองเสร็จ

วิธีทำ

  1. แจกอุปกรณ์ อย่างละ 2 ชิ้น เหมือนๆกัน
  2. แจกกระดาษแสดงผลการทดลอง (แบบทดลองเสร็จและแบบสุ่ม)

วิธีทำกิจกรรม

  1. เดาจากของที่ให้ ว่าแม่เหล็กจะดูดไหม ทำให้เสร็จ
  2. จากนั้นทำการทดลอง จริงๆ
เปรียบเทียบกัน สนุกๆ แล้วจากนั้นให้สอนว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษารูป 3 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษารูป 4 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษารูป 5 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษารูป 6 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษารูป 7 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ แม่เหล็กหรรษา

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน